Ľ.Štúra 546, Hliník nad Hronom
stolarstvo@rodak.sk, info@rodak.sk
+421 905 324 970
MENU

Drevená priehradková konštrukcia

Prečo dom z dreva?

 • drevo je obnoviteľný materiál
 • drevo vytvára v človeku pocit tepla a domácej pohody
 • drevo je synonymom zdravého a harmonického bývania
 • drevo funguje ako prírodná klimatizácia, udržuje relatívnu optimálnu vlhkosť vzduchu (50 - 60%) a prirodzenú klímu v interiéri
 • drevo má výborné tepelno-izolačné a akustické vlastnosti, odbúrava pachy, čiastočne pohlcuje prach a neutralizuje vplyv geopatogénnych zón
 • drevo má nízku hodnotu tepelnej vodivosti a tým je predurčené ako veľmi dobrý konštrukčný materiál na výstavbu domov
 • drevo je v pomere k svojej hmotnosti pevnejšie ako akýkoľvek iný stavebný materiál
 • čas na vykúrenie drevodomu je kratší ako pri stavbách z iných materiálov, kúrenie sa prejaví okamžite

 

 

Difúzne otvorená konštrukcia steny - stena, ktorá "dýcha".

 • difúzne otvorená konštrukcia umožňuje jednosmerný prechod vodných pár stenami domu a to v regulovanej miere
 • prepúšťa všetku vlhkosť, ktorá v interiéri domu vzniká, cez fasádu von, dosahuje sa to vhodnou kombináciou materiálov z ktorých sú postavené obvodové steny domu
 • suché steny sú podmienkou zdravého bývania a tiež aj dlhej životnosti domu.

 

Difúzne uzatvorená konštrukcia

 • je najčastejšie použivaný a cenovo najdostupnejší systém výstavby drevostavieb
 • základným znakom difúznej uzatvorenej konštrukcie je použitie fólie umiestnenej v blízkosti vnútorného povrchu konštrukcie - parozábrany, ktorá zábraňuje vniknutiu nežiadúcej vlhkosti do konštrukcie ale aj vytvoreniu vzduchotesnej roviny
 • všetky rozvody vody,elektriny,kúrenia sú vedené v inštalačných predstenách a nenarúšajú vrstvu parozábrany
 • z princípu difúznej uzavretej konštrukcie vyplýva, že vlhkosť je zadržiavaná v obytnom priestore a z objektu sa odvádza vetraním, digestorom či kozubom, vďaka tomu zostáva konštrukcia drevostavby bez vlhkosti.

 

Zateplenie striekanou polyuretánovou (PUR) penou

POLYURETÁN je špeciálny druh plastov, ktorý sa vyznačuje vysokou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti – takmer dvakrát lepším než penový polystyrén. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam sa striekaná polyuretánová pena stala najpoužívanejším izolantom vo svete a postupne aj na Slovensku.

Hlavnou výhodou zateplenia PUR penou je to, že pena vyplní všetky medzery, škáry, dutiny aj na oko neviditeľné, čím vytvorí absolútne súvislú izolačnú vrstvu. Životnosť striekanej izolácie je počas celej životnosti stavby, je samozhášavá - nehorľavá.

Izolácia striekaním PUR peny je určené najmä na tepelnú izoláciu stien, stropov a podkroví (krovov) rodinných domov a priemyselných budov.