Ľ.Štúra 546, Hliník nad Hronom
stolarstvo@rodak.sk, info@rodak.sk
+421 905 324 970
MENU

Krovy

Klasický krov je vytváraný na stavenisku a kvalita odvedenej práce závisí na skúsenosti, remeselnej zručnosti a technickom vybavení konkrétneho tesára, dĺžka montáže krovu závisí tiež na počasí. 

Je preto výhodné všetky prípravné práce s obrábaním krovu a vytvorením tesárskych spojov presunúť do výrobnej haly a pripraviť dopredu s vysokou presnosťou na CNC obrábacom stroji. Pri montáži sa výrazne skráti čas na zostavenie krovu a dosiahne sa výnimočné presnosti zostavenia krovu.

Používanie CNC obrábacieho centra umožňuje veľmi efektívnu prácu s drevom - najskôr na počítači vymodelujeme presný tvar krovu a následne stroj automaticky drevo opracuje do finálnej podoby. Vďaka modernej technológii obrábacieho centra zaručujeme najvyššiu presnosť opracovania. Výsledná konštrukcia sa tak stáva stavebnicou, ktorú priamo na stavbe poskladáme.

Postup pri vytváraní krovu:

  1. Zameranie - pred samotnou projekciou je dôležité presné zameranie stavebnej konštrukcie (obvodové steny, preklady, ...).
  2. Projektové spracovanie - projekt drevených krovov vykonávame v špičkový programe pre tesárske konštrukcie, kde vďaka 3D modelovaniu sú aj zložité konštrukcie pomerne jednoduché.
  3. Výroba - samotná výroba sa prevádza na CNC obrábacom centre.
  4. Montáž - jednotlivé diely krovu alebo drevené konštrukcie sú číslované a obsahujú všetky tesárske spoje vyrobené s vysokou presnosťou, montážne výkresy určujú presné pozície dielcov.

 

Akú strechu potrebujete?

  •  Plochá strecha (sklon menší ako 10 stupňov) je lacnejšia, ale má oproti šikmej streche pomerne kratšiu životnosťnáklady na jej údržbu sú v priebehu rokov omnoho vyššie. Na plochú strechu pôsobí viac škodlivého UV žiarenia, čím strešná krytina rýchlejšie starne a skôr sa opotrebuje.
  • Šikmá strecha (sklon presahuje 10 stupňov) je menej vystavovaná poveternostným zmenám, preto je jej plášť menej náročný na stavebný materiál. Výhodou je bezúdržbovosť a dlhá životnosť strešnej krytiny.
  • Tvar a typ strechy rozhoduje o tom, ako budete môcť využiť priestor priamo pod strechou. U sedlovej strechy, ktorá je u nás najbežnejším typom strechy, môžete dosiahnuť lepšieho využitia podkrovného priestoru tým, že sa obvodové múry vymurujú vyššie ako podlaha, najčastejšie do výšky 1,3 m.