Ľ.Štúra 546, Hliník nad Hronom
stolarstvo@rodak.sk, info@rodak.sk
+421 905 324 970
MENU

Krovy

Krovy

 

Klasický krov je vytváraný na stavenisku a kvalita odvedenej práce závisí na skúsenosti,

remeselnej zručnosti a technickom vybavení konkrétneho tesára, dĺžka montáže krovu závisí tiež na počasí. 

 

Je preto výhodné všetky prípravné práce s obrábaním krovu a vytvorením tesárskych spojov presunúť do výrobnej haly a pripraviť dopredu s vysokou presnosťou . Pri montáži sa výrazne skráti čas na zostavenie krovu a dosiahne sa výnimočné presnosti zostavenia krovu.

 

Používanie doleuvedeného  postupu umožňuje veľmi efektívnu prácu s drevom - najskôr na počítači vymodelujeme presný tvar krovu a následne sa drevo opracuje do finálnej podoby. Vďaka tomuto postupu výroby zaručujeme veľkú presnosť opracovania. Výsledná konštrukcia sa tak stáva stavebnicou, ktorú priamo na stavbe poskladáme.

 

 

 

Postup pri vytváraní krovu:

 

Zameranie - pred samotnou projekciou je dôležité presné zameranie stavebnej konštrukcie alebo presné vyhotovenie podkladu podľa dodanej projektovej dokumentácie

 /obvodové steny, preklady /

 

Projektové spracovanie - projekt drevených krovov vykonávame  špičkovým programe WETO VisKon 11 pre tesárske konštrukcie, kde vďaka 3D modelovaniu sú aj zložité konštrukcie pomerne jednoduché.

 

Výroba - samotná výroba sa prevádza podľa výstupov z programu pre tesárske konštrukcie klasickými tesárskymi nástrojmi :

 -Tesárska dlabačka

  -tesárska pásová píla

 -pokosová píla Maggi Junior 640

 -iné .....

       – tesárske spoje sú vyrábané bez použitia motorovej reťazovej píli.

 

Montáž - jednotlivé diely krovu alebo drevené konštrukcie sú číslované a obsahujú všetky tesárske spoje vyrobené s vysokou presnosťou, montážne výkresy určujú presné pozície dielcov.

 

 

Odkazy:

 

WETO VisKon 11   :             https://www.weto.software/viskon.html

 

Výroba čapu a dlabu :         https://www.youtube.com/watch?v=urDG_f0ID54&t=8s

 

                                              https://www.youtube.com/watch?v=gjnvTOVE0j4&t=35s

 

Projekty :                             https://sketchfab.com/rodak

 

 

 

 

 

        Akú strechu potrebujete? 

  •  Plochá strecha (sklon menší ako 10 stupňov) je lacnejšia, ale má oproti šikmej streche pomerne kratšiu životnosťnáklady na jej údržbu sú v priebehu rokov omnoho vyššie. Na plochú strechu pôsobí viac škodlivého UV žiarenia, čím strešná krytina rýchlejšie starne a skôr sa opotrebuje.
  • Šikmá strecha (sklon presahuje 10 stupňov) je menej vystavovaná poveternostným zmenám, preto je jej plášť menej náročný na stavebný materiál. Výhodou je bezúdržbovosť a dlhá životnosť strešnej krytiny.
  • Tvar a typ strechy rozhoduje o tom, ako budete môcť využiť priestor priamo pod strechou. U sedlovej strechy, ktorá je u nás najbežnejším typom strechy, môžete dosiahnuť lepšieho využitia podkrovného priestoru tým, že sa obvodové múry vymurujú vyššie ako podlaha, najčastejšie do výšky 1,3 m.